News Detail

Konut Teminatlı Tüketici Kredisi Ne Demektir

Bozuk para ile ev

Günümüzde kredi kullanımı çok yaygınlaşmıştır. İnsanlar yatırım yaparken, çeşitli ödemelerinde veya diğer başka sebeplerden dolayı sık sık kredi çekmek durumunda kalmaktadırlar. Kredi çekerken hangi tip kredi alınması gerektiği, ne kadar faiz yükü getireceği ve ne kadar zamanda geri ödeneceği çok önemlidir.

Küçük miktarlar için kullanılan ihtiyaç kredisi bankalar için riskli olarak algılanan bir kredi tipidir. Çünkü müşteriden herhangi bir teminat istenmemektedir. Bu yüzden daha yüksek faiz oranı uygulanır ve paranın daha kısa sürede geri ödenmesi istenir.

Daha yüksek miktarlarda paraya ihtiyaç duyulduğunda ve daha uzun vadede ödemenin yapılması istendiği durumlarda konut teminatlı tüketici kredisi (KTTK) kullanmak daha avantajlı olabilmektedir. Bunun için krediyi çekecek olan kişinin üzerinde bir konut tapusu olmalıdır.

Evi gösterip ekspertiz değerlemesi yapıldıktan sonra bir fiyat belirlenecektir. Evin değerinin yüzde yetmiş beşine kadar varan krediyi bankadan almak mümkün olabilecektir. Konut teminatı olduğu için banka açısından risk daha düşüktür, dolayısıyla daha düşük faizle ve daha uzun vadede krediyi verilebilmektedir. Ayrıca bu kredide BSMV kesintisi yapılmadığından daha az vergi ödenecektir.

Konut teminatlı tüketici kredisi ile 10 yıla kadar vadeli ödeme yapılabileceği gibi, konutun haricinde işyeri, arsa gibi varlıklar da teminat olarak gösterilebilmektedir. Tek şart mal varlığının kredi çekecek olan kişinin üzerine kayıtlı olmasıdır.

StartKredi
KTTK
0 Comments

Please feel free to put in your comments here.

Captcha not case-sensitive